Mechanické opravy

Provádíme veškeré mechanické práce na vozidlech. Pracovníci našich servisů jsou pravidelně proškolováni na nejnovější technologie ve vozidlech a montážní postupy. Kromě vlastního technického vybavení mohou využívat půjčovnu speciálních servisních přípravků od TROSTu.