Servisní prohlídky

Provádíme pravidelné servisní prohlídky podle časového plánu stanoveného výrobcem vozidla. Při těchto prohlídkách jsou provedeny veškeré servisní úkony předepsané výrobcem vozidla. Používáme náhradní díly a provozní kapaliny v originální kvalitě. Tím splňujeme požadavky tzv. Blokové výjimky pro servis a údržbu vozidel v záruce.